Folia kubełkowa DANODREN H15 PLUS

20,00 

Podano cenę brutto za m2. Koszt transportu to 450 zł netto.

Opis

Folia kubełkowa DANODREN H15 PLUS

Opis produktu
Folia kubełkowa Danodren H15 Plus jest folią izolacyjno-drenażową wytłaczaną, wykonaną z polietylenu wysokiej gęstości zintegrowaną z geowłókniną filtracyjną PP, kalandrowaną, 115g/m2. Produkt przeznaczony jest jako warstwa drenażowa i ochronna w układzie pionowym i poziomym.

Dane techniczne:

 • Wytrzymałość na rozciąganie – wzdłużne: 15 (-4) kN/m (UNE-EN ISO 10319)

 • Wytrzymałość na rozciąganie – poprzecznie: 15 (-4) kN/m (UNE-EN ISO 10319)

 • Wydłużenie przy zerwaniu – wzdłużne: 70 % (±15) (UNE-EN ISO 10319)

 • Wydłużenie przy zerwaniu – poprzeczne: 65% (±15) (UNE-EN ISO 10319)

 • Odporność na przebicie statyczne (CBR): 2.5. (-0.5) kN/m (UNE-EN ISO 12236)

 • Odporność na przebicie dynamiczne: 160 (± 30) μm (UNE-EN ISO 12956)

 • Zdolność magazynowania wody: 4,8 l/s.m

 • Rozmiar otwarcia: 160, ± 24 μm (UNE-EN ISO 12956)

 • Przepuszczalność wody prostopadle do płaszczyzn: 0.0614 (-0.00921) m/s (UNE-EN ISO 11058)

 • Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie: 0.54142 l/m.s (UNE EN ISO 12958)

 • Niebezpieczne substancje: NPD

 • Liczba wytłoczeń/m²: 1907

 • Wytrzymałość na ściskanie: 180 ± 20% kN/m² (UNE-EN ISO 604)

 • Zakres temperatur: -30 – +80 ºC

 • Przestrzeń powietrzna między wytłoczeniami: 5.9 l/m²

 • Długość: 15 m

 • Szerokość: 2,10 m

 • Wysokość wytłoczenia: ok. 8,0 mm

 • Powierzchnia rolki: 31,5 m²

 • Ilość rolek/paleta: 6 rolek

 • Masa jednostkowa membrany: 535 g/m²

 • Masa jednostkowa geowłókniny: 115 g/m²

 • Kod produktu: 314321

ZDOLNOŚĆ MAGAZYNOWANIA WODY ZGODNIE Z NORMĄ EN ISO 12958:

 • Zawartość surowców przedkonsumpcyjnych podlegających recyklingowi: 20%

 • Zawartość surowców pokonsumpcyjnych podlegających recyklingowi: 80%

 • Lotne związki organiczne (VOC): NPD

 • Współczynnik odbicia światła słonecznego (SRI): NPD

 • Lokalizacja produkcji: Fontanar, Guadalajara, Hiszpania

NORMY I CERTYFIKATY:
Certyfikat zgodności CE dla geowłóknin i produktów powiązanych.